Späť

Nový systém eLegislatíva od 1. 4. 2016

V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 1. 4. 2016 spustená prevádzka nového systému eLegislatíva, ktorý je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu.