Späť

Začiatok pilotnej prevádzky

Nový právny a informačný systém Slov-Lex na portáli www.slov-lex.sk je momentálne v pilotnej prevádzke, preto návštevníkov portálu prosíme o trpezlivosť v prípade výskytu možných chýb. Na odstránení akýchkoľvek nedostatkov priebežne pracujeme.

Aktuálne prebieha importovanie dát pre Elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky a ďalšie moduly systému.

Obsah Elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky v súčasnosti prebieha procesom verifikácie a kontroly zhody s tlačenou verziou Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Dostupná elektronická verzia právnych predpisov má informatívny charakter.

Ďakujeme za pochopenie.