Chronologický register predpisov ročníka 2015

Číslo predpisu Názov predpisu
LP/2015/145 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LP/2015/149 o plávajúcich kolobežkách
LP/2015/148 test
LP/2015/158 Licencia pre podnikacie v obchode
LP/2015/161 Opatrenie o tvorbe ISVS pre ministerstvá
LP/2015/139 666
LP/2015/150 o rituálnych jazdách korčuliarov v plavkách
LP/2015/143 666
LP/2015/138 666
LP/2015/144 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LP/2015/1 123
LP/2015/152 o pripomienkach
LP/2015/141 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
LP/2015/154 Pracovne opatrenie MVA 001
LP/2015/160 Opatrenie o architektúre ISVS
LP/2015/1 123
LP/2015/156 ddd
LP/2015/151 o cestovateľských príručkách pre sťahovavé vtáky
LP/2015/147 123 123 123
LP/2015/140 o opatreniach
LP/2015/1 123
LP/2015/159 o oznámení opatrení
LP/2015/155 o novelizaciach
LP/2015/1 123
LP/2015/146 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LP/2015/157 Opatrenie o ponuke domácich destilátov zahraničným hosťom
LP/2015/1 123
LP/2015/142 1
LP/2015/153 Oznamenie vzniknute pri integracnom testovani