Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Zákon LP/2021/3 Zákon o zmene a doplnení rokovacieho poriadku 09.09.2021
Zákon LP/2020/18 Zákon test MPK v6 23.09.2020
Zákon LP/2020/17 Zákon test MPK v5 23.09.2020
Zákon LP/2020/19 Zákon test MPK v7 23.09.2020
Zákon LP/2020/15 Zákon test 123 MPK v3 23.09.2020
Zákon LP/2020/20 Zákon test MPK v8 23.09.2020
Zákon LP/2020/14 Zákon ukoncenie MPK v2 22.09.2020
Zákon LP/2020/11 Zákon o prideleni obcianstva 456 17.09.2020
Zákon LP/2020/10 Zákon o daniach - aplikovanie dani z dedicstva § 408/59-89 17.09.2020
Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky