Kontakty

Úrad vlády Slovenskej republiky

Redakcia Slov-Lex

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Tel.: 02 888 91 131

e-mail: helpdesk@slov-lex.sk

 

 

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: webmaster@slov-lex.sk. V prípade, že chcete využiť prednastavený formulár, tento je dostupný TU