Kontakty

Ministerstvo spravodlivosti

Slovenskej republiky

Sekcia edičných činností, redakcia Slov-Lex

Župné námestie č. 13, 811 13 Bratislava

Tel.: 02 888 91 131

e-mail: helpdesk@slov-lex.sk

Facebook: www.facebook.com/slovlex

Twitter: www.twitter.com/SlovLex

 

 

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: webmaster@slov-lex.sk. V prípade, že chcete využiť prednastavený formulár, tento je dostupný TU