LP/2022/10 Zákon 21_04

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 123
Podnet: qwer
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/10
Dátum začiatku MPK: 21.04.2022
Dátum konca MPK: 12.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)