LP/2022/11 Zákon 21_04 - 2

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 123
Podnet: qwer
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/11
Dátum začiatku MPK: 23.04.2022
Dátum konca MPK: 12.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)