LP/2022/25 rgr

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ger
Podnet: erg
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Testovac, Testovac
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: rfgver
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/25
Dátum začiatku MPK: 14.06.2022
Dátum konca MPK: 22.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)