LP/2022/41 Nariadenie vlády Slovenskej republiky testujem

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády SR
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 125/2022/SVL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Atos, Test
Ďalší predkladatelia: Pajan, Milan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/41
Dátum začiatku MPK: 15.07.2022
Dátum konca MPK: 04.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)