LP/2022/54 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o vyhlásení volieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 123
Podnet: kkdgjkdp
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Atos, Test
Ďalší predkladatelia: Matúšek, Miloš, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/54
Dátum začiatku MPK: 16.08.2022
Dátum konca MPK: 08.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)