LP/2022/77 Zákon Test 12/9/22 č.1

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 111
Podnet: p
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Predkladatel, Daniel
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/77
Dátum začiatku MPK: 12.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)