LP/2022/9 Zákon 20_04 test

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Právo EÚ
Ľudské práva
Orgány ochrany práva
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 123
Podnet: asdf
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/9
Dátum začiatku MPK: 20.04.2022
Dátum konca MPK: 11.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)