PI/2022/22 BOZP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 23
Podnet: TPP
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Webmaster, whb, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/22
Dátum začiatku PK: 26.09.2022
Dátum konca PK: 10.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 26.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)