LP/2017/19 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoru sa vykonáva zákon

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MK-xxx/2017-xxx/yyzz
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: MAĎARIČ, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/19
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 15.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017