LP/2017/39 Legislatívny zámer nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 532/OLPaZV-2985/2017
Podnet: na základe uznesenia vlády
Zodpovedná inštitúcia: AO (antimonopoly office)
Zodpovedný predkladateľ: Burdejová, Veronika, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: mimoriadna udalosť
Posledná zmena: 19.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/39
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 08.06.2017

Štádia procesu

Zaevidovanie materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 18.03.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017