LP/2017/43 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 0102/03
Podnet: § 4 zákona
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: MAĎARIČ, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: transpozícia smernice.
Posledná zmena: 22.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/43
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 31.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017