LP/2017/55 Zákon UPPVII

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 1/518/4
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: UPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/55
Dátum začiatku MPK: 03.07.2017
Dátum konca MPK: 24.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017