LP/2017/68 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 12321/2017/STP
Podnet: CEPEJ
Zodpovedná inštitúcia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapel, Ján, JUDr.
Ďalší predkladatelia: Borec, Tomáš
Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/68
Dátum začiatku MPK: 19.10.2017
Dátum konca MPK: 09.11.2017
Novelizované predpisy: 550/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 19.10.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017