LP/2017/80 Opatrenie Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z.......2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 2530/2017/oLŠISVS-1
Podnet: Úloha B.4. uznesenia vlády SR č. 104/17
Zodpovedná inštitúcia: UPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Bezpredmetné
Posledná zmena: 19.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/80
Dátum začiatku MPK: 18.01.2018
Dátum konca MPK: 18.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018