LP/2018/3 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 2018
Podnet: abv
Zodpovedná inštitúcia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Admin, Global
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/3
Dátum začiatku MPK: 31.01.2018
Dátum konca MPK: 20.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018