LP/2019/13 dafsfsd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: adfsdsf
Podnet: fsdafsd
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kristian, Patrik, JUDr. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/13
Dátum začiatku MPK: 02.10.2019
Dátum konca MPK: 15.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019