LP/2019/4 Zákon o bytoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Byty
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 123
Podnet: 122
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: MAĎARIČ, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/4
Dátum začiatku MPK: 10.05.2019
Dátum konca MPK: 30.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)