LP/2020/14 Zákon ukoncenie MPK v2

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 321
Podnet: ksdjfldk
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: dsfdsf
Posledná zmena: 22.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/14
Dátum začiatku MPK: 22.09.2020
Dátum konca MPK: 30.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020