LP/2020/20 Zákon test MPK v8

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 444
Podnet: fddr
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: ttt
Posledná zmena: 09.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/20
Dátum začiatku MPK: 23.09.2020
Dátum konca MPK: 01.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020