LP/2021/3 Zákon o zmene a doplnení rokovacieho poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 17
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Atos, Test
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/3
Dátum začiatku MPK: 09.09.2021
Novelizované predpisy: 350/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)