LP/2022/1 Zákon o teste po pachovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Byty
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 123
Podnet: 456
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/1
Dátum začiatku MPK: 23.02.2022
Dátum konca MPK: 15.03.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.02.2022
Ukončenie štádia: 23.02.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)