LP/2022/105 Zákon o teste po restsrte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Byty
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13
Podnet: 4654
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/105
Dátum začiatku MPK: 25.11.2022
Dátum konca MPK: 16.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)