LP/2022/15 UAT3

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: UAT3
Podnet: UAT3
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kristian, Patrik, JUDr. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/15
Dátum začiatku MPK: 16.05.2022
Dátum konca MPK: 30.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022