LP/2022/24 gferw

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Občianske a politické práva
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: re
Podnet: gre
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Testovac, Testovac
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: UMUZ
Posledná zmena: 13.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/24
Dátum začiatku MPK: 14.06.2022
Dátum konca MPK: 22.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022