LP/2022/4 Zákon o výpočte lehoty MPK

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 963-852
Podnet: podnet
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/4
Dátum začiatku MPK: 25.03.2022
Dátum konca MPK: 15.04.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.03.2022
Ukončenie štádia: 25.03.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2022
Ukončenie štádia: 15.04.2022