LP/2022/42 Zákon o teste pripomienok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1
Podnet: vlastný
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Predkladatel, Daniel
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Žiaden
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/42
Dátum začiatku MPK: 18.07.2022
Dátum konca MPK: 19.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.07.2022
Ukončenie štádia: 18.07.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)