LP/2022/47 TestMFA4

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12346
Podnet: 123456
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/47
Dátum začiatku MPK: 19.07.2022
Dátum konca MPK: 02.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)