LP/2022/55 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o potravinách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády SR
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Atos, Test
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/55
Dátum začiatku MPK: 16.08.2022
Dátum konca MPK: 08.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)