LP/2022/57 Zámer otestovania školiaceho prostredia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23
Podnet: XY
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Atos, Test
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/57
Dátum začiatku MPK: 16.08.2022
Dátum konca MPK: 31.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)