LP/2022/60 Zákon Test_Zákon_MVI_18_08_

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 123
Podnet: QWE
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/60
Dátum začiatku MPK: 18.08.2022
Dátum konca MPK: 12.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)