PI/2017/4 Návrh vyhlášky MK SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MK-201711
Podnet: Zákon o ...
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: MAĎARIČ, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/4
Dátum začiatku PK: 10.05.2017
Dátum konca PK: 23.05.2017
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017