PI/2022/1 test 10.5.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 65
Podnet: podnet
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/1
Dátum začiatku PK: 10.05.2022
Dátum konca PK: 24.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022