PI/2022/12 PredbInf 02_08

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 123
Podnet: QWE
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kapitáň, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/12
Dátum začiatku PK: 02.08.2022
Dátum konca PK: 16.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)