História predpisu 54/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.03.1946 -