Chronologický register predpisov ročníka 1947

Číslo predpisu Názov predpisu
30/1947 Zb. VYHLÁŠKA o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku.