Chronologický register predpisov ročníka 1949

Číslo predpisu Názov predpisu
218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom