História predpisu 27/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.04.1950 - 31.12.2011