História predpisu 98/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.07.1950 -