Chronologický register predpisov ročníka 1952

Číslo predpisu Názov predpisu
68/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
95/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy