Chronologický register predpisov ročníka 1953

Číslo predpisu Názov predpisu
12/1953 Zb. Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu