História predpisu 12/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1953 - 31.03.1964