Chronologický register predpisov ročníka 1955

Číslo predpisu Názov predpisu
57/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí
63/1955 Zb. Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave