Chronologický register predpisov ročníka 1959

Číslo predpisu Názov predpisu
46/1959 Zb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev