Chronologický register predpisov ročníka 1960

Číslo predpisu Názov predpisu
41/1960 Zb. Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov
147/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
176/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel