História predpisu 147/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.10.1960 -